Fyzikální přednášky: Mrazivý dusík, Pozoruhodný křemík

Vedení ŠkolyNovinky

V pátek 5. 4. proběhl ve škole cyklus fyzikálních přednášek, které pořádá Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity.

Žáci tercie, 2. A a sexty pozorovali řadu zajímavých pokusů s dusíkem ochlazeným až k teplotě kondenzace, tedy něco kolem mínus 180 °C. Viděli, jak látky ochlazené tekutým dusíkem mění svoje vlastnosti.

Žáci septimy a 3. A se dověděli nové informace o prvku, který je základem všech elektronických zařízení, tedy křemíku. Poslechli si, jak se vyrábí čistý monokrystal křemíku, a pozorovali jeho schopnost propouštět záření a další vlastnosti.

Věřím, že přednášky se líbily a byly zajímavým rozšířením výuky fyziky.

Lenka Zerzová