Olympiáda lidských práv

Vedení ŠkolyNovinky

Dne 23. 4. 2024 jsem se na Magistrátu hlavního města Prahy zúčastnil finále Olympiády lidských práv. Jedná se o soutěž zaměřenou na lidská práva, která je určena středoškolákům z celé České republiky. Skládá se ze základního kola, to se koná online od listopadu do ledna, pak následuje finále a superfinále. V základním kole bylo úkolem za 45 minut napsat esej na jedno z nabízených témat. Já si vybral téma Vliv Číny na lidská práva ve světě. Do finále postoupilo na 60 účastníků. Finále spočívalo v napsání eseje, na což jsme měli 14 dní, a v její následné obhajobě před odbornou porotou. Odborná porota, které předsedal ústavní soudce JUDr. David Uhlíř, poté vybrala 8 nejlepších studentů, kteří postoupili do superfinále. Zde jsme si vylosovali lidskoprávní téma a po pěti minutách přípravy jsme prezentovali náš pohled před porotou. Soutěž pro mne byla velkou zkušeností. Mohu ji doporučit všem, kteří uvažují v budoucnu o studiu humanitních věd.

Filip Sochor