Spolupráce s firmou MANN+HUMMEL

Vedení školyProjekty

Ve školním roce 2022/2023 jsme z finančního příspěvku 30 tis. Kč od společnosti MANN+HUMMEL pořídili výukovou hru a 137 knih v němčině, které budou využívány v hodinách německého jazyka a také k zapůjčování studentům k četbě domů.