Kontakty
na
zaměstnance

Image

Mgr. Michaela Avkovská

aprobace ČJ, VV

mavkovska@kgtrebic.cz
+420 561 207 119

Image

Mgr. Martin Bohuslav

aprobace Bi, Ch

mbohuslav@kgtrebic.cz
+420 561 207 131

Image

Mgr. Bohdana Březková

aprobace ČJ, HV

bbrezkova@kgtrebic.cz
+420 561 207 118

Image

Mgr. Daniela Budějovská

aprobace NJ, NV

dbudejovska@kgtrebic.cz
+420 561 207 134

Image

Mgr. Karel Dobrovolný

aprobace TV, Z

kdobrovolny@kgtrebic.cz
+420 561 207 120

Image

Vít Dostál

aprobace AJ

vdostal@kgtrebic.cz
+420 561 207 134

Image

Ing. Miriam Dufková

aprobace Bi, Ch, výchovná poradkyně

mdufkova@kgtrebic.cz
+420 561 207 131

Image

Mgr. Lukáš Dvořák

aprobace TV

ldvorak@kgtrebic.cz
+420 561 207 120

Image

Ing. Mgr. Vít Feldbabel

aprobace M, F, ředitel školy

vfeldbabel@kgtrebic.cz
+420 605 525 218

Image

Mgr. Michaela Fialová

aprobace M, HV

mfialova@kgtrebic.cz
+420 561 207 133

Image

Mgr. Drahomír Havlíček

aprobace ČJ, D

dhavlicek@kgtrebic.cz
+420 561 207 117

Image

Mgr. Jana Hintenausová

aprobace M, Bi

jhintenausova@kgtrebic.cz
+420 561 207 133

Image

Mgr. Jana Chalupská

aprobace NJ, ZSV

jchalupska@kgtrebic.cz
+420 561 207 120

Image

Ryan Johannes Johnson

konverzace AJ

rjohnson@kgtrebic.cz
+420 561 207 134

Image

Mgr. Michaela Juránková

aprobace Bi, Z

mjurankova@kgtrebic.cz
+420 561 207 131

Image

P. Vojtěch Loub

aprobace NV, školní kaplan

vloub@kgtrebic.cz
+420 739 389 204

Image

Mgr. Lucie Malachová

aprobace M, IVT

lmalachova@kgtrebic.cz
+420 561 207 133

Image

Mgr. Jana Mikulová

aprobace FJ

jmikulova@kgtrebic.cz
+420 561 207 134

Image

Ing. Mgr. et Mgr. Zdeňka Matějková

zástupkyně ředitele

zmatejkova@kgtrebic.cz
+420 734 482 097

Image

Mgr. Markéta Nekudová

aprobace ČJ, VV

mnekudova@kgtrebic.cz
+420 561 207 119

Image

Mgr. Vít Oplatek

pedagog volného času, vedoucí střediska volného času a školního klubu, metodik prevence

voplatek@kgtrebic.cz
+420 561 207 123

Image

Mgr. Hana Polanecká

aprobace M, Z, zástupkyně ředitele

hpolanecka@kgtrebic.cz
+420 728 593 837

Image

Mgr. Helena Průžová

aprobace ČJ, NJ

hpruzova@kgtrebic.cz
+420 561 207 134

Image

Mgr. Martina Robotková

aprobace D, L, AJ

mrobotkova@kgtrebic.cz
+420 561 207 116

Image

Mgr. Jiřina Rousková

aprobace M, AJ

jrouskova@kgtrebic.cz
+420 561 207 120

Image

Mgr. Karel Rymeš

aprobace NJ, AJ

krymes@kgtrebic.cz
+420 561 207 117

Image

Mgr. Lenka Sochorová

aprobace D, NJ

lsochorova@kgtrebic.cz
+420 561 207 116

Image

Mgr. et Bc. Veronika Šibůrková

aprobace ZSV, kariérová poradkyně

vsiburkova@kgtrebic.cz
+420 561 207 132

Image

Mgr. et Mgr. Eva Šplíchalová

aprobace NV, vedoucí školního poradenského pracoviště

esplichalova@kgtrebic.cz
+420 561 207 118

Image

Dott.ssa Paula Torresan

aprobace AJ, NJ

ptorresan@kgtrebic.cz
+420 561 207 134

Image

Mgr. Lucie Vítková, DiS

aprobace AJ, RJ, HV

lvitkova@kgtrebic.cz
+420 561 207 134

Image

Mgr. Monika Vondráková

aprobace M, VV

mvondrakova@kgtrebic.cz
+420 561 207 133

Image

Mgr. Antonín Zelený

aprobace ZSV, D

azeleny@kgtrebic.cz
+420 561 207 112

Image

Mgr. Lenka Zerzová

aprobace M, F

lzerzova@kgtrebic.cz
+420 561 207 132

Image

Zdeněk Žanda

pedagog volného času

zzanda@kgtrebic.cz
+420 561 207 123