Katolické gymnázium Třebíč

„Hledejme cestu k sobě i k druhým“
Ekofórum

Ekofórum

26. 3. 2015

Beseda pro třetí ročníky o globálních problémech životního prostředí, udržitelném rozvoji a ekologii krajiny s RNDr. Pavlem Nováčkem, CSc.

více
Exkurze kvinty do Planetária a Technického muzea v Brně

Exkurze kvinty do Planetária a Technického muzea v Brně

25. 3. 2015

Ve středu 25. března 2015 se naše třída, kvinta, zúčastnila exkurze do Brna, v čele s panem ředitelem.

více
Beseda - "Život v závislosti"

Beseda - "Život v závislosti"

24. 3. 2015

V úterý 24.3. 2015 navštívil naší školu Roman Povala, který sám prošel několikaletou závislostí na tvrdých drogách. Studentům naší školy (tercie, kvarta, 3.A, septima) ve dvou blocích pak vypřável své osobní zkušenosti a mnoho poutavých příběhů z prostředí dogového otroctví.

více
M. Čevela - křížová cesta

M. Čevela - křížová cesta

23. 3. 2015

V pondělí 23.3. 2015 byla v Galerii Chodba slavnostní vernisáží  zahájena výstava  Milostava Čevely. Jako doprovodný program k výstavě  je možné navštívit křížovou cestu. Ta je rovněž dílem vystavujícího autora.

více
Soutěž Poznej Vysočinu

Soutěž Poznej Vysočinu

20. 3. 2015

Marie Procházková z kvarty se dostala do čtyřicítky nejlepších řešitelů krajského kola a čeká ji VIP výlet do Prahy.

více
1. místo v okresním kole recitační soutěže

1. místo v okresním kole recitační soutěže

Matouš Benda (kvarta) získal 1. místo v okresním kole dětských sólových recitátorů (kategorie IV.) a postupuje do krajského kola. Karel Šebela (tercie) obdržel čestné uznání.

více