Cíl sociálních stáží

Vedení školySociální stáže

V květnu 2017 proběhly poprvé na naší škole sociální stáže, jejichž cílem je nahlédnout do světa lidí s hendikepem, nemocí či jiným znevýhodněním, seznámit se se situací konkrétního člověka a doprovázet jej. Studenti 2. ročníků strávili 30 …

Sociální stáže ve školním roce 2016/2017

Vedení školySociální stáže

Studenti sexty a 2. A absolvovali ve školním roce 2016/2017 pilotní sociální stáže. Měli možnost si vybrat z několika organizací zaměřující se na sociální činnost, jak s klienty dříve narozenými, tak i na počátku, klienty hendikepovanými i …