Individuální studijní mobility studentů v rámci projektu Erasmus+

Vedení školyErasmus - individuální, Novinky

Ve školním roce 2022/2023 se 26 studentů naší školy zúčastnilo individuálních studijních výjezdů v rámci projektu Erasmus+. Studenti 3., 4. ročníku, septimy a oktávy navštívili partnerské školy v Portugalsku, Španělsku a Německu a každý z nich strávil v partnerské škole dva týdny.

Cílem projektu Erasmus+ je nabídnout studentům příležitost poznat odlišné kultury a zdokonalit se v používání cizích jazyků v rámci studia v zahraničí. Studenti měli možnost navštěvovat různé kurzy a semináře, které obohatily jejich znalosti a zlepšily jejich jazykové dovednosti.

Konkrétně naši studenti strávili dva týdny v Coimbře, Lisabonu, Bragance (Portugalsko), Trujillu (Španělsko) a Pirně (Německo). Během svého pobytu prozkoumali města i jejich okolí, a také se seznámili s místními studenty a učiteli, což jim umožnilo lépe pochopit místní kulturu a zvyky.

Po návratu ze zahraničního pobytu proběhlo setkání s rodiči studentů, vedením školy a koordinátory projektu Erasmus+, během kterého studenti prezentovali své zkušenosti ze studijních výjezdů a sdíleli své dojmy ze školy i z cest. Podle těch můžeme říci, že projekt Erasmus byl v letošním roce velmi úspěšný a jsme rády, že našim studentům poskytl nezapomenutelnou zkušenost.

Lucie Vítková, Jana Mikulová