Tříkrálová sbírka

Vedení školyNovinky

Prvních čtrnáct dní v lednu již tradičně pořádá Charita České republiky Tříkrálovou sbírku.

Se zajištěním sbírky opět pomáhali i dobrovolníci z řad našich studentů. Letos se „kralování“ v ulicích Třebíče ujali studenti a studentky z kvarty a z kvinty. Nenechali se odradit mrazivým počasím a vyrazili v kostýmech tří králů a s kasičkou do města zpívat a žádat o příspěvek na dobrou věc.

Ve středu 10.1. bylo možné potkat krále s kasičkou i na naší škole. Dvě skupinky studentů ze sekundy obešly všechny třídy i kabinety. Jednu skupinku doprovázel velbloud, druhou vedla betlémská hvězda.

Všem našim dobrovolníkům i dárcům děkujeme!

Daniela Budějovská